موسسه خیریه کشوری شکوه مهر |

شکوه مهر

موسسه خیریه کشوری شکوه مهر

یکی از بزرگترین موسسات خیریه فرا استانی سطح کشورمی باشد که در سه شعبه (مشهد –بجستان - تهران) به صورت هیئت امنایی با شماره ثبت 3728 تحت نظارت سازمان بهزیستی فعالیت می نماید. این موسسه با نگهداری شبانه روزی حدود 450 نفر معلول ذهنی و کودک بی سرپرست پسر و دختر و حمایت از 2 هزار خانواده دارای معلول نیازمند تحت پوشش جز بزرگترین مجموعه های حمایتی و توانبخشی می باشد همچنین تنها موسسه خیریه در مشهد می باشد که دارای مرکز آموزش علمی کاربردی علوم بهزیستی با ظرفیت پذیرش دو هزار دانشجو در مقطع کاردانی و کارشناسی می باشد.