شکوه مهر

عید قربان،تلنگری است برای یاد آوری
کلیپ عیدانه
حضور حسین طیبی در آسایشگاه معلولین ذهنی شهید بهشتی مشهد
اینجا عشق جاریست
من با دستام حرف میزنم تو با دلت گوش کن
موسسه خیریه بوستان شکوه مهر
موسسه خیریه بوستان شکوه مهر
موسسه خیریه کشوری بوستان شکوه مهر به شماره ثبت 3728 تحت نظارت سازمان بهـزیستی و به صورت هیئت امنایی بعنوان یکی از موسسات خیریه فرااستانی سـطح کشور، در سـه شعـــبه مشهد،بجستان و تهران فعالیت می نماید . این موســسه در حال حاضر نگهـــداری شـبانه روزی 450 نفر معلول ذهنی و کودک بی سرپرست پسر و دختر را بر عهده دارد
مطالعه بیشتر
نظر حامیان ما
گزیده ای از نظرات حامیان در مو رد موسسه کشو ری شکوه مهر
اقلام مورد نیاز
اقلام مصرفی و مورد نیاز فرزندان شکوه مهر
مطالعه بیشتر
نگـهداری بیش از 450 معلول ذهنی و کودک بی سـرپرسـت دخــتر و پسـر
موسسه خیریه کشوری شکوه مهر به عنــوان بزرگتـــرین خیریه فرا استانی سطح کشور افتخار نگهداری، حــمایت و آموزش بیش از 450 معلول ذهنی و کودک بی سرپرست پســــر و دختـــر بیــن ســــنیـــن 2تا 60 ســـال به صــورت شـبانه روزی در مـــــراکـــــز زیــــر مجـــــموعه خــود دارد
مطالعه بیشتر
430
بچه های تحت پوشش
2000
خانواده تحت پوشش
165
فرزند مستقل شده
16
مرکز در کشور
گالری تصاویر
حضور شهردار مشهد و جمعی از مدیران شهری در مراسم زیارت عاشورا فرزنـدان شکـوه مهر
اخبار موسسه
راه های ارتباطی
مشهد، بلوار وکیل آباد هنرستان 1 آسایشگاه  معلولین ذهنی شهید بهشتی
مشهد، بلوار وکیل آباد هنرستان 1 آسایشگاه معلولین ذهنی شهید بهشتی