درباره مجموعه

درباره مجموعه و زیر مجموعه های آن

موسسه خیریه بوستان شکوه مهر بصورت هیئت امنایی و تحت نظارت سازمان بهزیستی به شماره ثبت 3728 در سال 91 تاسیس گردید

این مجموعه در حال حاضر افتخار دارد با سرپرستی شبانه روزی حدود 400 نفر معلول ذهنی و کودک بی سرپرست پسر و دختر و همچنین حمایت از 2000 خانواده نیازمند تحت پوشش (در بخش مددکاری خانواده و واحد امداد بگیران) جزء بزرگترین مجموعه های توانبخشی و حمایتی در کشور باشد

این موسسه در زمینه آموزشی و توانبخشی در 3 مرکز توانبخشی شبانه روزی معلولین ذهنی شهید بهشتی و مهر پناهندگان ضامن آهو و خانه کوچک پناهگاهی (مددجویان مرزی شهید بهشتی)

و در زمینه شبه خانواده در 4 خانه کودک و نوجوان (خانه های فرزندان شکوه مهر 1 و 2 و 3 و 4) فعالیت میکند

رده سنی این عزیزان در مجموعه بین سنین 3 تا 60 سال میباشد

لازم به ذکر است سال 1398 مرکز علمی کاربردی خدمات بهزیستی شکوه مهر با ظرفیت دو هزار دانشجو در مقاطع کاردانی و کارشناسی به این موسسه واگذار شده است

30+

خیرین

200+

کارمندان

385

فرزند پسر تحت پوشش

15

فرزند دختر تحت پوشش