بازديد جناب آقاى نظرى استاندار محترم خراسان رضوى از غرفه هاى موسسه خيريه بوستان شكوه مهر در پارك ملت

بازديد جناب آقاى نظرى استاندار محترم خراسان رضوى از غرفه هاى موسسه خيريه بوستان شكوه مهر در پارك ملت

شماره کارت بانک تجارت موسسه خیریه شکوه مهر

5859837000326484

فعالیت‌های موسسه خیریه بوستان شکوه مهر را در فضای مجازی دنبال کنید

موسسه‌ خيريه‌ بوستان‌ شكوه‌ مهر موسسه‌خيريه‌بوستان‌شكوه‌مهر