تاریخچه
تاریخچه
1402/10/06 09:07:53

درسالهای آغازین انقلاب و پس از تاسیس سازمان بهزیستی دراستان خراسان مسولیت نگهداری معلولین ذهنی پسربه عهده مرکزشهید بهشتی گذاشته شد.ازسال 1381 باتوجه به سیاستهای دولت اداره امور مجتمع به موسسه خیریه واگذارشد تا تحت نظارت اداره کل بهزیستی خراسان رضوی باکادری مجرب به فعالیت خودادامه دهد.آسایشگاه معلولین ذهنی بی سرپرست شهیدبهشتی بزرگترین مجموعه نگهداری معلولین ذهنی رهاشده بی سرپرست پسر دراستان خراسان رضوی است که به همراه مرکزنگهداری معلولین ذهنی بی سرپرست پناهندگان ضامن آهووخانه فرزندان بی سرپرست شکوه مهرتحت مدیریت موسسه خیریه بوستان شکوه مهرقرار گرفته که مجموعااین موسسه افتخار دارد ضمن حمایت از970 خانواده معلول در حال حاضر نیز 220 نفر از این بهشتیان روی زمین بین سنین 6 تا 60 سال را بصورت شبانه روزی نگهداری نماید


اشتراک گذاری:
دیدگاه‌ها
امتیاز دهید:
1 از 5