عید قربان تابستان 1399

برگزاری مراسم عید قربان با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی در آسایشگاه شهید بهشتی مشهد